Enter in Blue
Image default
Gezondheid

Bedrijf DSM

DSM is een oud Nederlands chemiebedrijf dat internationaal actief is. Het is een groot bedrijf met meerdere vestigingen over de gehele wereld gelegen. Het bedrijf was echter vroeger in een geheel andere branche actief namelijk de mijnbouw. DSM was een afkorting ook voor de Nederlandse staats mijnen en was dus ook een staatsbedrijf. Toen het bleek dat de kostprijs van de steenkoolproductie in Limburg hoger lag dan de importprijs van steenkool had de mijnbouw in Limburg geen economische waarde meer. Daar kwam nog is bovenop dat er in Groningen aardgas was gevonden. De regering besloot dan ook de mijnen te gaan sluiten. De laatste mijn werd in 1973 gesloten. Dit zorgde er uiteindelijk wel voor dat veel mensen in Limburg hun baan verloren. Er moest een nieuwe industrie voor Limburg komen. DSM had in de loop van de jaren veel kennis opgedaan over de chemie-industrie en in deze sector werd het bedrijf voortgezet. DSM ging uiteindelijk naar de beurs waardoor de staat langzaam aan haar aandeel in het bedrijf kon verkopen. De staat heeft sinds 1996 geen enkel belang meer in het bedrijf.

Sinds een jaar of vijf heeft DSM zich gestort op de markt van de productie en verkoop van vitamines zoals nowfoods en topvitamins. Het bedrijf heeft het echter het recente jaar erg zwaar gehad. Er is namelijk felle concurrentie op deze markt gekomen van Chinese bedrijven. Die brengen hun producten voor erg lage prijzen op de markt en hierdoor heeft DSM de prijzen van haar producten ook sterk moeten verlagen. Dit heeft als gevolg dat de winstmarges zijn afgenomen. Daarnaast heeft DSM ook problemen in Zwitserland waar de fabriek voor de productie van vitamine e staat. De koers van de Zwitserse frank is namelijk zo hoog geworden dat de kosten voor het Nederlandse bedrijf sterk zijn toegenomen. Hogere kosten en lagere winstmarges zorgen er nu dus voor dat DSM onder druk komt te staan

http://www.topvitamins.nl/