Enter in Blue
Image default
Gezondheid

Assertiviteit

Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat mensen die assertief zijn over het algemeen gelukkiger in het leven staan. Daarnaast is gebleken dat deze mensen ook succesvoller zijn in het zakenleven. Hoe kan je er nu voor zorgen dat je assertiever wordt?

Het is gebleken dat er wat betreft assertiviteit er grote verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben veel meer moeite met nee zeggen dan dat mannen dat hebben. Als een collega op werk vraagt of iemand even zijn taken op zich kan nemen is de kans groot dat een vrouw ja zou zeggen ondanks dat ze het zelf al erg druk heeft. Bij een man ligt dit waarschijnlijk anders want hij zou hiervoor bedanken. Hoe kan het nu toch dat er zo groot verschil op dit vlak bestaat tussen mannen en vrouwen?

Sinds dat de Vijf Grote Persoonlijkheidskenmerken bestaat, deze wordt ook bij psychologiepraktijk Delft toegepast, scoren vrouwen erg hoog op de schaal vriendelijkheid. Vrouwen willen graag vriendelijk geworden worden door andere personen terwijl mannen dit veel minder hebben. Vriendelijke mensen zeggen sneller ja tegen voorstellen, omdat de persoon die je iets gevraagd heeft je op dat moment leuk vindt. Daarnaast is er ook nog een andere reden voor de geringe assertiviteit van vrouwen. Een vrouw die assertief is krijgt in onze huidige maatschappij al snel het stempel bitch terwijl een man die erg vriendelijk vaak als zwak wordt gezien.

Toch is het wel degelijk van belang dat personen voldoende assertief zijn want anders worden ze geremd in hun persoonlijke groei en in hun relaties. Gelukkig is assertiviteit iets wat heel goed te trainen is dus je kunt jezelf hier sterk in verbeteren. Er zijn online tegenwoordig allemaal zelfcursussen te vinden maar het is ook helemaal niet onverstandig om bijvoorbeeld naarpsycholoog Delft te gaan.

http://www.psychologiepraktijkjonkman.nl/